Digitalisering kent geen grenzen. Ze maakt afstandswerk mogelijk en zorgt ervoor dat uw bedrijf blijft draaien.

Maar waar staat uw bedrijf eigenlijk op digitaal vlak? Deel uw ervaringen en kom te weten hoe ver andere bedrijven staan. 

Question Title

Hoeveel werknemers telt uw bedrijf?*

Question Title

In welke sector is uw bedrijf actief?*

Question Title

Is digitalisering voor uw bedrijf eerder een kans of een bedreiging?*

T