Vragenlijst zelfregulatie

In maart 2020 heeft u moeten omschakelen van contactonderwijs naar onderwijs op afstand. Voor mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar afstandsonderwijs en zelfregulering in het Nederlandse basisonderwijs. Ik ga beschrijven hoe u de zelfregulatie van uw leerlingen heeft gestimuleerd bij contactonderwijs en bij afstandsonderwijs. Hiervoor is een online vragenlijst opgesteld. Met het invullen van de vragenlijst geeft u automatisch toestemming voor de verwerking van uw antwoorden in mijn masterscriptie onderzoek.
Het invullen van de vragenlijst is anoniem en vergt ongeveer 15 minuten.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Floor Manders, studente aan de Radboud Universiteit van Nijmegen die een afstudeeropdracht uitvoert bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling van SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

T