Algemeen

Dank voor je inzet als actief lid voor Borstkankervereniging Nederland (BVN). We hopen dat je een goede tijd hebt gehad en je in de toekomst nog een keer te verwelkomen. Graag stellen we nog enkele vragen over hoe je het als actief lid bij BVN hebt ervaren en hoe de ondersteuning vanuit het landelijk bureau nog beter kan.

Question Title

Waar heb je je als actief lid vooral mee bezig gehouden? Indien al lang actief lid: ga uit van de laatste 2 jaar.
Meerdere antwoorden mogelijk

Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T