Beste relatie van NCD of SBI Formaat,

Op 12 december verzorgen SBI en NCD een workshop over beloningsbeleid voor top management op het jaarcongres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Een onderwerp waar veel over gezegd en geschreven wordt. Een complex onderwerp die zonder enige moeite kan leiden tot een debat met veel polemiek. Reden om onze relaties kort te vragen om hun mening (anoniem) te geven op enkele vragen en stellingen. 

Uw mening gebruiken we als inhoud voor onze sessie. De uitkomst van deze korte scan en onze presentatie delen we graag met u als u dat wenst.

Namens SBI Formaat en NCD,

Gerard Citroen,                                            Paul van der Priem,
programma directeur NCD                         organisatieadviseur SBI
Page1 / 7
 
14% of survey complete.

T