Screen Reader Mode Icon

Privacyverklaring AT5-panel

1. Het Opiniepanel 
 

Voor het verwerken van onderzoeksresultaten hebben wij een aantal gegevens nodig, die wij verwerken op basis van uw toestemming. U geeft deze toestemming door deel te nemen aan deze enquête. We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij expliciet anders staat aangegeven.  

Wij vragen u om een aantal gegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om de betrouwbaarheid van de enquête te waarborgen, om de onderzoeksresultaten statistisch in beeld te kunnen brengen en om uw deelname te bevestigen. Wanneer u lid wordt van het AT5-panel, dan vragen we om deze gegevens op te geven:  
  • Postcode 
  • Geslacht  
  • Leeftijd 
  • Opleidingsniveau 
  • Etnische achtergrond 
  • E-mailadres  
  • Beroepsgroep (optioneel) 
U kunt te allen tijde uw gegevens laten aanpassen of wissen. Bij beëindiging van uw deelname als panellid worden de persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd. De gegevens bewaren wij op een lijst zo lang u deelneemt aan het AT5-panel.  

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben over gegeven antwoorden, zou de redactie met sommige respondenten telefonisch contact willen opnemen. Als u daar belangstelling voor heeft, kunt u per onderzoek uw naam en telefoonnummer invullen.  

Om een representatieve groep samen te kunnen stellen, verwerken we persoonsgegevens. Deelname is uiteraard op vrijwillige basis. De informatie die wij verkrijgen in het kader van uw deelname aan het AT5-panel valt onder de journalistieke exceptie.

Wij baseren ons wat betreft de gegevens die u verstrekt alvorens deel te nemen aan AT5-panel op de uitvoering van de overeenkomst, namelijk uw verzoek deel te nemen aan het panel. De gegevens die u inhoudelijk verstrekt over (nieuws-)onderwerpen in het kader van AT5-panel verwerken wij op grond van het gerechtvaardigd belang van nieuwsgaring voor AT5 en het gerechtvaardigd belang van AT5 en derden in het kader van vrijheid van meningsuiting en informatie.

Uw gegevens worden alleen ingezien, verwerkt en geanonimiseerd door een beperkt aantal geautoriseerde medewerkers.  
2. De enquetês

De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor nieuwsreportages en artikelen. Bij publicatie van de onderzoeksresultaten worden geen tot personen herleidbare gegevens gebruikt.  

Wanneer u deelneemt aan een enquête van het AT5-panel, dan vragen we om deze gegevens op te geven: 

- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Geslacht
- Woonplaats
- Hoogst genoten opleiding
- Sector waarin u werkzaam bent (optioneel)
- Politieke partij waarop u op hebt gestemd tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen (optioneel)
- Onderwerpen waarin u interesse heeft of veel vanaf weet (optioneel)

Uw gegevens worden alleen ingezien, verwerkt en geanonimiseerd door geautoriseerde medewerkers. Bij publicatie van de onderzoeksresultaten worden geen tot personen herleidbare gegevens gebruikt.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben over gegeven antwoorden, zou de redactie met sommige respondenten telefonisch contact willen opnemen. Als u daar belangstelling voor heeft, kunt u per onderzoek uw naam en telefoonnummer invullen. 

Wilt u meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan onze algemene privacyverklaring op at5.nl/privacyverklaring. Verder kunt u ook contact met ons opnemen via panel@at5.nl

Meer informatie over het privacybeleid van enquêteservicebedrijf SurveyMonkey leest u hier.

T