1% of survey complete.
Welke factoren zijn van invloed op de keuze voor een zakenauto? Welke afwegingen maken werkgever, werknemer en zelfstandige op het gebied van (auto)mobiliteit? En wat zijn de gevolgen daarvan? Wat is de rol van verduurzaming en verkeersveiligheid?

Het Nationaal Zakenauto Onderzoek speurt naar trends en geeft antwoorden. Vakblad Automobiel Management, RDC en VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) doen onderzoek naar deze gevolgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door VMS | Insight.

Om een goed beeld te krijgen van de (motieven van de) zakelijke rijder, is uw mening van groot belang! Daarom vragen wij u om deze enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

Uw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. Het verwerken van gegevens gebeurt alleen op geaggregeerd niveau. Dat wil zeggen dat geen enkele deelnemer op individueel niveau herkenbaar of traceerbaar is.

Door deel te nemen maakt u bovendien kans op een iPad, een weekendje weg of een week cabrio rijden!

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

(Klik op volgende om de enquête te starten)

T