Over deze vragenlijst

Welke kankerzorg is jou aangeboden en wat vond je daarvan?
Wij (de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, afgekort NFK) willen graag weten welke zorg jouw ziekenhuis heeft aangeboden. Maar, ook hoe je die zorg hebt ervaren én wat jij nodig hebt. Door onderstaande vragenlijst anoniem in te vullen, help je ons mee om meer inzicht te krijgen in de ervaringen en de behoeften van (ex-)kankerpatiënten.

Waarom deze vragenlijst?
De uitkomsten van deze vragenlijst geven ons een scherper beeld van het zorgaanbod in Nederland. Hierdoor kunnen wij beter opkomen voor jouw belangen en die van andere mensen die kanker hebben (gehad). Dit doen we bijvoorbeeld in onze gesprekken met ziekenhuizen, zorgverleners en de overheid.

Als kankerpatiëntenorganisaties stellen wij eisen aan ziekenhuizen - randvoorwaarden waar ze tenminste aan moeten voldoen - om kankerzorg te mogen leveren. Naast eisen die zich richten op goede medische zorg, zetten we ons ook in voor goede begeleiding en nazorg. Zo vinden wij het belangrijk dat alle (ex-)patiënten een laagdrempelig ‘vast aanspreekpunt’ in het ziekenhuis hebben. Maar ook dat patiënten, wanneer nodig, aanvullende psychosociale of lichamelijke ondersteuning krijgen. Nu hebben wij hier onvoldoende zicht op: krijgen (ex-)patiënten deze zorg ook echt aangeboden?

Doe mee, het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten!

Dit onderzoek wordt gedaan door NFK en haar 19 kankerpatiëntenorganisaties.

Lees hier de privacyverklaring.

 
5% of survey complete.

T