Financiële gevolgen van kanker: wat is jouw ervaring?

Voor wie is deze vragenlijst?  
Deze vragenlijst is bedoeld voor alle mensen van 18 jaar of ouder die kanker hebben (gehad). Ook als de diagnose kanker geen financiële gevolgen voor je heeft of had, is het invullen van de vragenlijst voor ons erg waardevol. 
 
Waarover gaat deze vragenlijst?  
Kanker of de behandeling ervan kan gevolgen voor je inkomsten en/of uitgaven hebben. Wat zijn jouw ervaringen? Heb jij financiële gevolgen door kanker (gehad)? En zo ja, welke invloed hadden deze op jouw leven en dat van je naasten, en hoe ging je ermee om? Had je behoefte aan financiële hulp of ondersteuning, en zo ja, heb je deze ook gekregen? Tot slot, willen we graag meer zicht op de financiële gevolgen van jouw ziekte voor je (eventuele) partner. 

Graag vragen we je om anoniem je ervaring te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ± 10 minuten. 
 
Waarom deze vragenlijst?  
Uit de Doneer Je Ervaring peiling uit 2019 over Kanker en Werk kwam naar voren dat 60% van de mensen met kanker financiële gevolgen heeft ervaren. Met deze nieuwe vragenlijst gaan we dieper in op de financiële gevolgen van de diagnose kanker. Als we hier meer inzicht in hebben, kunnen wij nog gerichter de belangen van mensen met kanker en hun naasten op financieel gebied behartigen.

Deze peiling wordt gehouden door de kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). De peiling is mede tot stand gekomen met betrokkenheid van de Federatie Financieel Planners (FFP) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD).   

Lees hier de privacyverklaring

T