Beste kandidaat,

Hartelijk dank dat u de moeite neemt om deze vragenlijst in te vullen.

Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem en duurt ongeveer 5 minuten.
Met de vragen wil het CDFD een compleet beeld krijgen van de kandidaten en hun ervaringen met een Wft-examen. Op basis van de verkregen antwoorden kan het CDFD gerichte actie ondernemen om de dienstverlening te verbeteren.

Als u meerdere Wft-examens heeft afgelegd, vragen wij u om bij de beantwoording van de vragen uit te gaan van het meest recente examen.

Met vriendelijke groet,

CDFD
College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
 
11% of survey complete.

T