1. Inleiding

 
3% of survey complete.

Voor docenten die dit schooljaar les geven in het nieuwe examenprogramma voor het vak bedrijfseconomie in leerjaar 4 havo en/of 4 vwo.
 

Beste collega,

Voor u ligt een vragenlijst over het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie voor havo en/of vwo. Door het invullen van deze vragenlijst kunt u uw stem laten horen en zodoende de vertaling van het nieuwe examenprogramma naar de schoolpraktijk helpen te verbeteren. 

SLO zal de komende drie jaren dat het nieuwe programma draait meerdere keren vragenlijsten uitzetten. In deze vragenlijst ligt het zwaartepunt op de voorbereiding en eerste indrukken van het nieuwe programma in de lespraktijk.

Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 20 januari 2019. Onder de inzenders worden 60 cadeaubonnen van €25,- verloot.

Mocht u de vragenlijst niet in één keer kunnen invullen, dan kunt u het beantwoorden van de vragen op een later moment hervatten (mits op dezelfde computer) .

De door u ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vragenlijst "examenprogramma bedrijfseconomie". Indien u uw e-mailadres invult, wordt het alleen voor terugkoppeling van de resultaten gebruikt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Marc den Elzen
Leerplanontwikkelaar economische vakken SLO
m.denelzen@slo.nl

T