Page1 / 2
 
50% of survey complete.
Hoe veilig is uw bedrijf online? Bereken het maturiteitsniveau van uw bedrijf met deze test.
RISICO'S BEPERKEN

Question Title

Heeft u al eens een risico-analyse gemaakt?

Question Title

Heeft u een procedure om met vastgestelde risico’s om te gaan?

IT-OMGEVING

Question Title

Heeft u een inventaris gemaakt van al uw apparaten en software?

Question Title

Heeft u de data van uw bedrijf gelokaliseerd en geclassificeerd volgens het belang dat ze hebben voor uw bedrijf?

Question Title

Heeft u een inventaris gemaakt van alle toegangen tot uw informatiesysteem?

REACTIE OP AANVAL

Question Title

Heeft u een procedure om te volgen in het geval van een cyberaanval?

SENSIBILISERING

Question Title

Organiseert uw bedrijf bewustmakingscampagnes voor werknemers over cybergevaren?

SCHEIDING VAN IT-GEBRUIK

Question Title

Zijn de toegangsrechten van medewerkers verschillend, afhankelijk van hun functie?

BACK-UP

Question Title

Heeft u een backup-strategie?

WACHTWOORDEN

Question Title

Legt u aan gebruikers een wachtwoordbeleid op (bijv. minimale lengte)?

Question Title

Gebruikt u multifactorauthenticatie?
Multifactorauthenticatie is een elektronische authenticatiemethode waarbij een gebruiker pas toegang krijgt tot een website of applicatie nadat hij met succes twee of meer bewijsstukken (of factoren) heeft voorgelegd aan een authenticatiemechanisme.

UPDATES

Question Title

Controleert u regelmatig of de aanbevolen updates voor uw apparatuur en software gedaan worden? 

BESCHERMING VAN MAILBOXEN

Question Title

Is er een beveiliging voor uw mailboxen ?

FIREWALL

Question Title

Heeft u een recente firewall geïnstalleerd (next-generation firewall of NGFW)?

ANTIVIRUS

Question Title

Heeft u een recente antivirus geïnstalleerd op uw endpoints (PC, server, …)?

Question Title

Beschermt u uw endpoints (PC, server, …)?

T