Introductie

Geachte heer, mevrouw,
 
Evenementen in Utrecht dragen bij aan een levendige omgeving om te wonen, werken en verblijven. Maar, evenementen kunnen ook hinder veroorzaken, bijvoorbeeld voor omwonenden. De gemeente Utrecht wil de balans behouden tussen een aantrekkelijk evenementenaanbod en een levendige en leefbare stad. Daarom heeft zij in 2019 samen met de stad conceptlocatieprofielen ontwikkeld voor 39 buitenlocaties in de gemeente Utrecht. U kunt nú uw reactie hierop geven tot en met 13 maart 2020. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.
 
Reactie geven
We hebben een enquête gemaakt waarmee u alle onderdelen van de locatieprofielen kunt beoordelen. Het zijn in totaal 50 vragen, maar u hoeft ze niet allemaal in te vullen. De enquête is als volgt opgebouwd: u kunt feedback geven op alle hoofdstukken, of alleen op de specifieke locatieprofielen (Hoofdstuk 7). Mocht u willen reageren op meer dan 1 locatieprofiel, dan verzoeken we u om voor elk profiel de enquête apart in te vullen. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons op via locatieprofielenevenementen@utrecht.nl.

Na besluit definitief
Na het verwerken van de reacties worden de conceptlocatieprofielen aan het college van B&W van de gemeente Utrecht voorgelegd. Na hun besluit start een pilot van twee jaar waarin we ervaring opdoen met het werken met deze locatieprofielen.
 
Waarom een locatieprofiel?
Locatieprofielen geven duidelijkheid aan bewoners over wat zij in hun buurt qua evenementen kunnen verwachten, bieden per locatie richtlijnen en inspiratie voor evenementorganisatoren, en bieden houvast aan vergunningverleners. Locatieprofielen zijn geen leidraad voor nieuw beleid, maar een verdieping van het nu geldende evenementenbeleid.

Samen gemaakt
De gemeente heeft de conceptlocatieprofielen samen met de stad opgesteld. Hiertoe vond er in 2019 een participatietraject plaats waarin belanghebbenden op verschillende momenten de mogelijkheid is geboden om hun input te delen. De uitkomsten uit dit participatietraject zijn verwerkt in de conceptlocatieprofielen zoals deze nu voorliggen. De opzet en verslagen van de participatie kunt u nalezen via de website van de gemeente. U vindt daar ook de veelgestelde vragen en antwoorden over (de totstandkoming van) de locatieprofielen.

Namens de gemeente Utrecht en Stad & Co alvast hartelijk dank voor uw feedback!

Michel Winkelman
Nicole Haas

T