Introductie

Beste combinatiefunctionaris/buurtsportcoach,
 
De combinatiefunctionaris/buurtsportcoach is niet meer weg te denken uit de samenleving. Het vak heeft zich dan ook in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Dit vraagt veel van de huidige professional, van jou dus. 
Om je zo goed mogelijk te helpen bij de veranderende werkzaamheden en eisen die aan jou worden gesteld, vragen we je om deze vragenlijst in te vullen. Hiermee willen we jouw behoeften helder krijgen zodat we op basis daarvan de juiste ondersteuning  (bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing of coaching) kunnen gaan aanbieden.

De vragenlijst bestaat uit een aantal algemene vragen. Daarna worden vragen gesteld over verschillende competenties die van belang zijn bij jouw werkzaamheden. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Alle verzamelde data zullen anoniem en vertrouwelijk behandeld worden en alleen de betrokken onderzoekers hebben inzicht in de verstrekte antwoorden. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Met jouw input kunnen we die ondersteuning bieden waar jij behoefte aan hebt!  

Bij voorbaat willen wij je hartelijk danken voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,
 
Namens het onderzoeksteam*,
Anneke von Heijden-Brinkman

Vragen over de vragenlijst?
Vragen over deze vragenlijst kun je sturen naar onderzoek-Sporthogeschool@fontys.nl

* Dit onderzoek is een samenwerking van de Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) (op verzoek van het Ministerie van VWS en uitgevoerd door VSG) en de consortiumpartners van het SIA-RAAK project "de buurtsportcoach als katalysator van beweegvriendelijke buurten".
Meer informatie over LAB is hier te vinden.
Meer informatie over het project "de buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten" is hier te vinden.
 
0 van 33 beantwoord
 

T