Introductie

Welkom! Fijn dat je je aan wilt melden om een bijdrage te leveren aan de herziening van het curriculum. De afgelopen twee jaar is door meer dan honderd leraren en schoolleiders gewerkt aan de eerste stap. Het komende jaar gaan teams van leraren, vakdidactici en lerarenopleiders aan de slag om van die eerste stap toe te werken naar kerndoelen. Jij wilt daaraan meedoen.

Planning
Tot 3 oktober kun je je aanmelden via deze vragenlijst. Op basis van je antwoorden op deze vragen nodigen we mensen uit voor gesprekken. Je hoort uiterlijk 9 oktober of je wordt uitgenodigd. De gesprekken vinden dan plaats van 26 oktober t/m 3 november. Je hoort uiterlijk 5 november of je geselecteerd bent. De startdag zal plaatsvinden op 18 januari (onder voorbehoud)

Vragenlijst
Deze vragenlijst bestaat uit 22 vragen. Je kunt zonder problemen tussentijds de vragenlijst stoppen en op een later moment verder gaan. Let dan op dat je verder gaat op dezelfde computer/device in dezelfde browser: anders moet je van voren af aan beginnen.

T