A. Publieke taak versus eigen functie (onderdeel bedrijfsvoering)

Welkom in de vragenlijst "Motiverende werksituatie". De vragenlijst is een onderdeel van mijn promotieonderzoek. Het doel van deze studie is om uit te zoeken welke factoren in ondersteunende stafafdelingen (bedrijfsvoering) motiverend zijn. Daarom nodig ik medewerkers uit die werkzaam zijn in ondersteunende stafafdelingen/bedrijfsvoering (o.a. HRM, ICT, DIV, Fin, I&A, etc.) om mee te doen. Het invullen neemt ongeveer 25 minuten tijd in beslag. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Aan het einde van de vragenlijst kunt u uw emailadres opgeven als u een digitaal exemplaar van mijn dissertatie wenst te ontvangen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
Met vriendelijke groet,
 
André Verbeek
Promovendus
 
A. Publieke taak versus eigen functie (onderdeel bedrijfsvoering)

Question Title

1. De voornaamste reden dat ik bij een publieke/overheidsorganisatie werk is vanwege...

Question Title

2. Ik ben meer gemotiveerd door mijn ondersteunende werkzaamheden in de bedrijfsvoering dan bijdragen aan een publieke taak/beleid

Question Title

3. Ik heb geen voorkeur voor welke publieke/overheidsorganisatie ik werk want ik wil vooral goed zijn in mijn ondersteunende werkzaamheden bij de bedrijfsvoering.

Page1 / 15
 
7% of survey complete.

T