Question Title

* 1. Welke van de onderstaande uitdagingen komt u het meest tegen in uw onderneming?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Als u informatie wilt inwinnen over één van deze uitdagingen, van welke van de onderstaande mogelijkheden maakt u dan gebruik?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 3. Stel er komt nieuwe wet- en regelgeving die uw onderneming raakt. Hoe wilt u dan informatie ontvangen van uw adviseur over wat te doen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Als u de keuze heeft, in wat voor vorm neemt u dan graag informatie tot u?
(U kunt maximaal 3 antwoorden aanvinken)

Question Title

* 5. Welke van de onderstaande onderwerpen interesseren u het meest
(1 is het meest interessant en 3 het minst)

T