De traditie vuurwerk af te steken tijdens Oud en Nieuw staat ter discussie. Een groeiend aantal organisaties en particulieren pleitte de afgelopen jaren voor een verbod op consumentenvuurwerk. Eerder dit jaar besloot het kabinet een advies daartoe van de Onderzoeksraad voor Veiligheid niet over te nemen. De discussie is daarmee echter niet voorbij. NRC wil graag weten: hoe ervaart u de vuurwerktraditie?

We gebruiken de antwoorden op deze enquête voor een artikel. Anonieme reacties kunnen we helaas niet gebruiken. Bovendien vinden we het belangrijk te kunnen verifiëren dat de deelnemer een bestaand persoon is. Daarom vragen we u aan het eind van de enquête uw volledige naam, woonplaats en leeftijd in te vullen. Ook willen we u mogelijk benaderen voor een toelichting of een interview. Daarom stellen we het op prijs als u uw telefoonnummer of e-mailadres invult, maar dit is niet verplicht. Uw gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Question Title

* 1. De traditie rond Oud en Nieuw vuurwerk af te steken staat de afgelopen jaren in Nederland steeds meer ter discussie. Is dit een onderwerp dat u bezig houdt?

Question Title

* 2. Oud en Nieuw in Nederland is al decennia verbonden met het afsteken van vuurwerk en velen zijn groot geworden met de vuurwerktraditie. Sommige mensen koesteren mooie herinneringen, anderen hebben slechtere ervaringen. Herinnert u zich momenten van vuurwerk rond oudjaar die u zijn bijgebleven?

Question Title

* 3. Bent u de afgelopen jaren anders over vuurwerk gaan nadenken?

Question Title

* 4. Bent u een voorstander van een verbod op consumentenvuurwerk?

T