Fijn dat je jouw mening wil geven over de Werk&Mantelzorg Stelling!

Question Title

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stelling?

'Leidinggevenden zijn harder nodig dan ooit.'

Question Title

Wil je hieronder toelichten waarom je dit antwoord hebt gegeven?

T