Fijn dat u mee wilt doen aan deze enquête! De enquête is onderdeel van het project ‘Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën 2019’. Dit project is een samenwerkingsverband welke geleid wordt door de  Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) , gefinancierd vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3-subsidies Provincie Drenthe). Deze enquête gaat in op het beheer van akkerranden, taluds en slootbeheer. Eerst volgen een aantal algemene vragen over slootrandenbeheer en het omgaan met slootvuil. Daarna gaan we in op nieuwe manieren van slootrandenbeheer en het anders omgaan met slootvuil. De enquête telt 15 vragen en is binnen 8 minuten te beantwoorden. 

Question Title

* 1. Ik geef toestemming  dat het Louis Bolk instituut  mijn antwoorden anoniem verwerkt.

 
12% of survey complete.

T