De gemeente werkt samen met de provincie aan de bereikbaarheid van Hazerswoude-Dorp. Op verzoek van de Raadswerkgroep Verkeer zijn varianten uitgewerkt om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Deze peiling laat ze één voor één zien. Wil je laten weten hoe goed je elke variant vindt en waarom? Uw antwoorden en opmerkingen zullen door de raads- en commissieleden gebruikt bij het vormen van hun mening en hun besluit.

Alvast dank voor het invullen!
Raadswerkgroep Verkeer 

T