Introductie

 
14% of survey complete.
Waarom een Selfie?
Om als team de PDCA-cyclus helemaal rond te maken. Met het invullen van deze Selfie maak je met je team een foto hoe je er als team voor staat. De Selfie helpt je als team om met draagvlak prioriteiten te stellen voor het komend jaar. Op basis daarvan kun je je teamplan opstellen. 

Wat is dat; een Selfie invullen?

Met het invullen van deze Selfie geef jij aan hoe jij op dit moment naar de prestaties van jouw team kijkt ten opzichte van:
-de specifieke ambities van jouw team;
-de strategische doelstellingen van jouw school en
-het waarderingskader van de inspectie.

Hoe ziet het proces van de Selfie eruit?

Na het invullen door alle teamleden worden alle reactie verzameld en geanalyseerd. De Selfie levert werkmateriaal op voor een teamsessie. Tijdens een teambijeenkomst worden de resultaten besproken en wordt er één gezamenlijk beeld geformuleerd van waar het team nu staat en maak je met je collega’s een plan om de ambities te realiseren.

T