Vragenlijst Samen Wonen

Beste lezer,

Wonen Limburg is geïnteresseerd in de mening van bewoners over woonvormen die afwijken van de gangbare eengezinswoningen en appartementen (waarin men nu over het algemeen woont). Dit vatten we samen in het thema Samen Wonen en daarover zouden we u graag wat vragen stellen. Bedankt dat u de tijd wilt nemen om deze vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst is bedoeld voor alle inwoners van Limburg, zowel huurders (bij Wonen Limburg) als alle anderen.
De vragenlijst is anoniem en de uitkomst wordt gebruikt om betere plannen te maken voor de toekomst als het gaat om het realiseren van nieuwe woonvormen. Aan het einde van de vragenlijst mag u uw gegevens achterlaten als u benaderd wil worden over Samen Wonen. Het kost u maar ongeveer 10-15 minuten van uw tijd. En mogelijk komen er mooie nieuwe wooninitiatieven uit voort. Misschien wel voor uzelf! Alvast bedankt voor uw hulp. 

Koos Eggels
Maurice Mommertz
Helen Hillemans

Wonen Limburg

T