Page1 / 2
 
50% of survey complete.
Bent u klaar voor de arbeidswereld van de toekomst? Omarmt uw bedrijf oplossingen als 5G, artificiële intelligentie en het Internet of Things? Technologische ontwikkelingen beïnvloeden de activiteiten in alle sectoren: kom aan de hand van onze scan te weten waar uw bedrijf staat op het vlak van innovatie.

Beantwoord de volgende acht vragen, ontdek hoe het gesteld is met de innovatiebereidheid van uw bedrijf en ontvang de vision paper "Nieuwe technologieën leiden tot een nieuw tijdperk van bedrijfsgroei voor kmo’s."

Question Title

In welke sector is uw bedrijf actief?

Question Title

Hoeveel mensen stelt uw bedrijf tewerk, uzelf inbegrepen?

Question Title

In welke mate staat uw bedrijf open voor technologieën zoals 5G en artificiële intelligentie? Hoe innovatiegezind is uw bedrijfscultuur volgens u? 
0 = helemaal niet innovatiegezind
tot 
5 = heel innovatiegezind
Kwalificeer uw antwoord met een cijfer tussen 0 en 5.

Question Title

Aan nieuwe technologieën hangt een prijskaartje. Hoe groot is het jaarbudget van uw kmo voor O&O*/innovatie?
(*O&O = onderzoek en ontwikkeling) 

Question Title

Innovatie vraagt om mensen met de juiste vaardigheden. Zijn er binnen uw kmo werknemers die zich specifiek bezighouden met O&O/innovatie?

Question Title

Als u even kijkt naar uw concurrenten en de sector waarin uw bedrijf actief is, ziet u daar dan veel innovatie? Hoe technologisch baanbrekend is uw sector volgens u?

Question Title

Welke positie neemt uw kmo volgens u in op het vlak van innovatie, vergeleken met uw concurrenten?

Question Title

Bedrijven houden zich op tal van manieren met innovatie bezig. Sommige innovaties zijn relevanter voor uw activiteiten dan andere. Test uw bedrijf momenteel een of meerdere van volgende technologieën uit? (U mag meerdere antwoorden aanduiden)

Bedankt om de scan te doorlopen. Deel uw antwoorden met ons en ontvang een evaluatie van uw toestand én onze vision paper met informatie en inspiratie over innovatie in kmo's.

T