De gemeente Velsen start met het maken van een nieuw Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) voor de periode 2018 - 2030.  Denk hierbij  aan bereikbaarheid (voor auto’s, fietsers voetgangers en overige weggebruikers), parkeren, verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en openbaar vervoer. Laat weten wat nu uw ervaringen zijn.  Deze worden gebruikt bij het opstellen van de gemeentelijke ambities en daarna naar concrete projecten en acties.

Druk op 'Volgende'.


T