Mogen wij ongeveer 3 minuten van uw tijd?

PSION voert een continu klanttevredenheidsonderzoek uit. Via dit onderzoek vragen wij u als werkgever/opdrachtgever deel te nemen aan dit onderzoek aan de hand van stellingen. Geeft u een 10 bij een stelling, dan bent u het in hoge mate eens met de stelling. Een 1 betekent in hoge mate oneens. Indien u niet kunt oordelen over een stelling is de optie "N.v.t" het passende antwoord.

Uw feedback is voor ons zeer waardevol. Alvast bedankt voor uw deelname!

Question Title

* 1. Het bedrijf waar u PSION voor inzet.

Question Title

* 2. Wat is uw functie?

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T