De diaconie zoekt nieuwe lokale initiatieven
De Diaconie zoekt nieuwe lokale initiatieven. Door armoede, ouder worden, ziekte en dergelijke kunnen mensen in een isolement geraken. Ze kunnen minder goed mee doen aan de samenleving. Eenzaamheid ligt op de loer. De Diaconie zet zich voor die mensen in door financiële hulp (giften, leningen), ontmoetingsmomenten voor senioren, mantelzorg, acties voor de voedselbank et cetera. ‘Omzien naar elkaar’ is onze missie.

De verkoop van de grond van Rustoord heeft de Diaconie de komende jaren meer financiële armslag gegeven. Wij zijn daarom op zoek naar nieuwe lokale initiatieven die onze steun verdienen. Er bestaan vast meer situaties waarin mensen minder goed mee kunnen doen aan de samenleving.

Uw hulp is nodig – vul s.v.p. de enquête in
Wij vragen uw hulp als lid van de Protestantse Gemeente Voorburg. Met z’n allen kennen we de Voorburgse samenleving immers veel beter. 

Door de enquête in te vullen helpt u ons om op het spoor te komen van (nieuwe of bestaande) initiatieven die onze steun verdienen. U kunt zelf een eigen initiatief voordragen maar u kunt ook de aandacht vestigen op initiatieven van anderen in de Voorburgse samenleving.

En natuurlijk hopen we dat u dan ook bereid bent om mee te helpen bij de uitvoering daarvan. ‘Omzien naar elkaar’ doe je toch door relaties aan te gaan in de samenleving.

Bij voorbaat dank.
0 van 17 beantwoord
 

T