Welkom
Dank voor uw interesse om deel te nemen aan deze studie. Uw bijdrage biedt ons een waardevol inkijkje in hoe innovatieve water-technologieën worden ervaren door de gebruikers. Daarnaast krijgt u ook de mogelijkheid om eventuele positieve of negatieve ervaringen die u hiermee heeft te delen en zo bij te dragen aan een toekomstige verbetering van deze systemen.

Het project
Deze enquete Is onderdeel van het SENSE project, waarin een sociale evaluatie wordt opgesteld van nieuwe sanitaire systemen. Partners in dit project zijn wijken in Duitsland, Zweden, Belgie en Nederland. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van NSVA.

Beleving sanitaire technieken
De vragen uit deze enquête gaan over uw beleving en ervaringen met de innovatieve sanitaire technieken die in en om uw woning zijn toegepast, zoals bijvoorbeeld in het toilet, de douche of in de gootsteen. Er zijn dan ook geen goede en foute antwoorden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door NSVA in samenwerking met onderzoeksinstituut KWR.

Omgang met data
Alle data wordt verzameld en verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG). Dit houd in dat alle datadie wordt verzameld in dit onderzoek anoniem wordt verwerkt en vertrouwelijk wordt opgeslagen. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en u bent vrij om uw deelname op ieder moment tot de afronding af te breken door het browservenster te sluiten. Electronische data wordt voor 5 jaar opgeslagen in een beschermd bestand op een computer tevens beschermd door een wachtwoord. De survey resultaten zullen worden geanalyseerd en geraporteerd als wetenschappelijk onderzoek en als onderdeel van de opbrengsten van het SENSE project.

De survey duurt ongeveer 10-15 minuten om in te vullen.

Met de 'volgende' knop start u de enquête en geeft u aan deel te willen nemen aan dit onderzoek en de bovenstaande informatie te hebben gelezen en te accepteren.

T