Doneer Je Ervaring

Voor wie is deze vragenlijst?
Deze vragenlijst is bedoeld voor:

1) mensen die kanker hebben (gehad) en tussen 1 juli 2020 en nu een afspraak hadden met hun ziekenhuis voor diagnose, behandeling of (na)controle van kanker.

2) artsen en verpleegkundigen werkzaam binnen de oncologie.

Waarover gaat deze vragenlijst?
Met deze vragenlijst willen we nagaan hoe jij de veranderingen in de zorg als gevolg van de coronacrisis hebt ervaren. Vanwege het coronavirus hebben ziekenhuizen veel maatregelen getroffen om de zorg zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo zijn afspraken omgezet naar (video)belafspraken en mochten er minder begeleiders mee naar het ziekenhuis. Met onze nieuwe peiling gaan we hier dieper op in. Hoe ervaar je de ziekenhuisafspraken op afstand? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat vind je van de coronamaatregelen?

Graag vragen we je om anoniem je ervaring te delen. De invultijd is afhankelijk van jouw situatie en varieert tussen de 5 en 15 minuten.

Om goed in beeld te krijgen hoe de fysieke, telefonische en video-belafspraken zijn verlopen, stellen we je dezelfde vragen over elk van deze vormen van afspraken.

Waarom deze vragenlijst?
Alle ervaringen helpen patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en de politiek om afspraken te maken over de toekomst van de kankerzorg. De wens is om ‘het goede’ van alle aanpassingen die in de coronacrisis zijn doorgevoerd te behouden, en het ‘minder goede’ waar mogelijk te verbeteren. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat we voor de kankerzorg de juiste balans vinden tussen ‘zorg op afstand’ en ‘zorg in het ziekenhuis’. 

De resultaten van de vragenlijst delen wij op 15 december op nfk.nl/corona

Deze peiling is een initiatief van koepelorganisaties in de zorg SONCOS, V&VN Oncologie, Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie en NFK met de 19 aangesloten lidorganisaties

Lees hier de privacyverklaring.

Question Title

Afbeelding

T