Zorgt u voor een ander in uw omgeving? Dan wil de gemeente graag horen hoe u dit ervaart en welke ondersteuning u hierbij nodig hebt. Wij komen graag in contact met u of andere mensen die onbetaald zorg bieden aan mensen in hun familie, huishouden of buurt. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp overstijgt. Wij noemen dit mantelzorg.

De maatregelen rondom het coronavirus vragen veel van mensen. Vooral van mensen die voor een ander zorgen, zoals u. Het heeft invloed gehad op de manier waarop u voor een ander zorgt. U kon misschien niet op bezoek of misschien nam u uw naaste juist in huis. Door het wegvallen van dagbesteding, speciaal onderwijs, zorgboerderij of de inzet van vrijwilligers werd een nog groter beroep op u gedaan
 
We zijn benieuwd naar uw ervaringen
De gemeente Losser heeft veel waardering voor mantelzorgers. We willen hen zo goed mogelijk ondersteunen bij hun taken. Daarom laten we een onderzoek uitvoeren. We zien dat mensen zoals u ontzettend belangrijk zijn voor hun naasten die zorg nodig hebben. Dat was u al en dat blijft u ook nadat we dit virus onder controle hebben. Daarom willen wij graag horen hoe u de zorg voor uw naaste ervaart en welke ondersteuning u hierbij nodig hebt. Niet alleen van de afgelopen drie maanden, maar ook de periode daarvoor. Uw ervaring helpt de gemeente om de ondersteuning, daar waar kan, nóg meer te verbeteren.

Over de vragenlijst
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten en deelname is anoniem.

Direct contact?
In Losser zet Steunpunt mantelzorg zich in voor mantelzorgers. Meer weten? Kijk op de website.
 
Hartelijk dank voor uw tijd. Samen verbeteren we de zorg in onze gemeente!

T