Welkom bij de Monitor Lichte Bedrijfswagens 2019.
 
Welke overwegingen hebben eigenaren van lichte bedrijfswagens bij de keuze voor nieuwe voertuigen? Hoe zal de vraag naar lichte bedrijfswagens zich ontwikkelen? De RAI Vereniging doet onderzoek naar deze ontwikkelingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door VMS | Insight.
 
Om een goed beeld te krijgen, is ook Uw mening van groot belang! Daarom vragen wij u om onderstaande enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 15-20 minuten. Door deel te nemen maakt u bovendien kans op één van de Ipads. Daarnaast is het mogelijk om een samenvatting van het onderzoek te ontvangen. U kunt dat aan het einde van de vragenlijst aangeven.
 
BELANGRIJK:
Het onderzoek heeft betrekking op lichte bedrijfswagens waarvoor geen uitgebreid rijbewijs nodig is. Lichte bedrijfswagens zijn kleine, middelgrote en grote bestelauto's, pick-ups en personenbusjes tot 3,5 ton GVW. Ook elektrische bedrijfswagens tot 4,2 ton GVW horen in deze categorie. Zware bedrijfswagens boven 3,5 ton GVW vallen buiten de scope van dit onderzoek.
 
Voor dit onderzoek wordt de mening gevraagd van functionarissen die (mede-) verantwoordelijk zijn voor de invulling van het wagenpark bedrijfswagens. De enquête is niet bedoeld voor leasebedrijven.

Question Title

In hoeverre heeft u invloed op de aankoop van het wagenpark en/of de inzet van lichte bedrijfswagens?

 
2% of survey complete.

T