Welkom

Beste leraar po / leraar Nederlands vo,

Welke begrippen vinden leraren po en leraren Nederlands vo relevant voor een leerlijn begrippen voor taalbeschouwing, en welke gebruiken ze?

SLO werkt op dit moment aan een leerlijn begrippen voor taalbeschouwing. Deze is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze nieuwe leerlijn sluit aan bij de kerndoelen en het referentiekader taal, en houdt ook alvast rekening met de voorstellen van Curriculum.nu. Met deze enquête willen we graag inventariseren of leraren de begrippen die we opnemen in de leerlijn relevant vinden en gebruiken.

In deze enquête krijg je een reeks taalbeschouwelijke begrippen voorgelegd, ofwel begrippen waarmee kennis over taal wordt uitgedrukt. Met deze begrippen kan de leraar met zijn leerlingen praten over en reflecteren op taal en taalgebruik.
Vanaf groep 1-2 is er bijvoorbeeld sprake van het begrip 'verhaal'. Zowel leraar als leerlingen vertellen verhalen en de leraar geeft met 'verhaal' deze tekstsoort expliciet een naam. En vanaf groep 7-8 wordt bijvoorbeeld besproken dat je iets op verschillende manieren kunt zeggen of schrijven, afhankelijk van de situatie. Daarvoor kun je het begrippenpaar 'formeel <-> informeel taalgebruik' aan bod laten komen in de klas.
Deze begrippen over taal en taalgebruik worden in de loop van de schooljaren door de leraar aangeboden en gebruikt. Leerlingen maken er daardoor kennis mee, verwerven de begrippen en zullen op den duur die begrippen ook zelf bewust kunnen gebruiken om op hun eigen taal en taalgebruik te reflecteren.

Afhankelijk van het leerjaar waarin je werkt bevragen we een specifieke set begrippen. We willen je vragen om bij elk begrip het volgende aan te geven:
- moet dit begrip aan bod komen in de groep/klas waaraan je les geeft?
- gebruik je dit begrip in jouw taallessen/lessen Nederlands?

De begrippen worden per categorie aangeboden, zoals 'klanken', 'woordgroepen en zinnen', 'teksten', 'taal en communicatie' en 'taal en maatschappij'.

De enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Alvast hartelijk dank voor het meedoen!

Bart van der Leeuw,
vakexpert taalonderwijs en Nederlands SLO

T