Welkom!

Middels het invullen van dit inschrijvingsformulier meldt u zich aan voor de training 'meten, bespreken en verbeteren met de Lerende Databank Jeugd'.

De training vindt online plaats en wel op de volgende drie dagdelen: 
  • dinsdag 7 september 2021 van 09.30 tot 12.30 (randvoorwaarden organiseren)
  • dinsdag 2 november 2021  van 09.30 tot 12.30 (werken met vragenlijsten)
  • dinsdag 14 december 2021 van 09.30 tot 12.30 (benutten van verzamelde gegevens)
Dagdelen 2 en 3 bouwen voort op de inhoud van de voorgaande sessie. Deelnemers doorlopen dus alle drie de sessies.

Question Title

* 1. Voer hier uw gegevens in

Question Title

* 2. Heeft u nog opmerkingen of vragen?

T