Introductie

Welkom bij de vragenlijst van het project 'De Kracht van Zorglandbouw'. Met deze vragenlijst willen wij feedback ophalen van mensen die betrokken zijn bij de zorglandbouw. Deze input gebruiken wij voor het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitskader en scholingstrajecten rondom kwaliteit bij zorgboerderijen.

De vragenlijst duurt ongeveer 12 minuten en er zijn geen goede of foute antwoorden. We gebruiken de antwoorden anoniem.

Bedankt!

Question Title

* 1. Bent u een:
Als u meerdere functies heeft mag u de functie kiezen die het meest betrekking heeft op u rol binnen de zorglandbouw.

Question Title

* 2. In welke categorie valt uw leeftijd?

Question Title

* 3. In welke provincie zit de zorgboerderij of regionale organisatie waar u bij betrokken bent? (als u in meer dan één provincie zit met uw organisatie mag u meerdere opties aanvinken)

Question Title

* 4. Wat is uw geslacht?

 
14% of survey complete.

T