Screen Reader Mode Icon
Thuisarts.nl is met 65 miljoen bezoekers per jaar de best bezochte website met onafhankelijke en toegankelijke gezondheidsinformatie voor iedereen in Nederland. In hoeverre ben jij als medisch specialist bekend met en gebruik je de medisch-specialistische informatie van Thuisarts.nl in de dagelijkse praktijk? Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de patiënt voor, tijdens en/of na een consult? Om dit inzicht te krijgen vragen wij je deze vragenlijst in te vullen. Ook ideeën voor toekomstige doorontwikkeling van Thuisarts.nl zijn van harte welkom.

Het invullen van deze vragenlijst is anoniem en kost hooguit 5 minuten.
 
De Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap en Patiëntenfederatie Nederland werken samen om de medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl steeds verder uit te breiden. Er zijn nu ruim 500 teksten over medische-specialistische zorg beschikbaar. Sinds 2018 wordt bij alle medisch-specialistische richtlijnen informatie voor patiënten ontwikkeld en ontsloten via Thuisarts.nl. De informatie is primair geschreven voor de patiënt, maar kan ook gebruikt worden door artsen en verpleegkundigen. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van het proces van samen beslissen. 

Sluitingsdatum is vrijdag 3 februari 2023. De resultaten worden alleen op geaggregeerd niveau gepresenteerd.

Question Title

* 2. In welke setting werk je?

Question Title

* 3. Hoeveel jaren ervaring als medisch specialist heb je? 
Het antwoord moet een heel getal zijn

Question Title

* 4. Welke bronnen gebruik je om patiënten te informeren?
Meerdere antwoorden mogelijk

Question Title

* 5. Wat is je favoriete website met patiënteninformatie?

Question Title

* 6. Ken je Thuisarts.nl?

T