Screen Reader Mode Icon

Start de scan

Is onze vereniging toekomstproof en echt relevant voor de leden? Met het Vereniging 3.0 concept word je uitgedaagd na te denken over allerlei facetten in jouw vereniging. Staat innovatie op de agenda, hoe zien we onze positionering en hoe doen we dat met de leden? Met bijgaande scan biedt Wissenraet van Spaendonck een eerste handvat langs de volgende zeven thema's:

1. Duidelijke visie op de toekomst van de sector
2. Maatschappelijke oriëntatie en proactieve belangenbehartiging
3. Autoriteitspositie op kwaliteit, kennis en data
4. Collectieve rol in innovatie
5. Dienstverlening in lijn met de strategie
6. Wendbare verenigingsorganisatie
7. Verbinding en dialoog

Met het invullen van de vragenlijst ben je zo kritisch als je zelf wilt zijn natuurlijk. Misschien nog leuker vul het met jouw hele team of met je bestuur in. Dan heb je vaak ook een goede interne discussie.

Het invullen van de scan duurt slechts 5 minuten.


0 van 23 beantwoord
 

T