Welkom bij de vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 2 minuten. De uitwerking van de antwoorden gebeurt anoniem en de gegevens worden alleen in samengevatte vorm weergegeven. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Question Title

* 1. Heeft u plezier gehad met het spelen van het spel?

Question Title

* 2. Heeft het spel u sociaal contact/gevoel van samenzijn geboden?

Question Title

* 3. Heeft het spel u tot lopen/bewegen aangezet?

Question Title

* 4. Heeft u tijdens het spel iets gegeten wat in het spel voorkwam?

Question Title

* 5. Heeft u de extra informatie gelezen over gezonde voeding?

Question Title

* 6. Heeft u nog opmerkingen op het spel of wilt u nog iets anders melden?

Question Title

* 7. Wat is uw geslacht?

Question Title

* 8. Wat is uw geboortejaar?  
Vul bij deze vraag alleen het jaartal in zoals: 1956.

Question Title

* 9. Met wie heeft u dit spel gespeeld?
Bijvoorbeeld met mijn oma, buurman of kleinkind. Namen zijn niet nodig.

T