Woningstichting De Delthe en SUW zijn een fusie aan het verkennen. Er is nog veel onbekend over de mogelijke fusie en de gevolgen en effecten van zo’n fusie ook voor de huurders. Toch willen we u, de huurders van Woningstichting De Delthe, al vragen wat u verwacht van zo’n fusie. We willen ook weten welke onderwerpen voor u belangrijk zijn nu, hoe de Woningstichting De Delthe hier op dit moment op scoort en welke onderwerpen belangrijk zijn in een mogelijke fusie. Er wordt nog geen beslissing genomen. In september organiseren we bijeenkomsten waar we u verder informeren en uw mening vragen over de voorgenomen fusie. Deze vragenlijst is bedoeld om te peilen hoe u tegen de mogelijke fusie aankijkt en wat u van belang vind.
0 van 16 beantwoord
 

T