Tweede SLIC- enquête

In september vorig jaar hebben we u via de eerste SLIC-enquête (Smart Light Concepts)  gevraagd wat u van de straatverlichting in het buitengebied vindt. Inmiddels is de straatverlichting in een deel van het buitengebied vernieuwd. Dat is in bijna alle straten die meedoen in het SLIC-proefproject gebeurd.
 
Planning en website
We verwachten dat de laatste werkzaamheden half februari klaar zijn en dat de nieuwe straatverlichting dan in alle straten van het proefgebied goed is afgesteld.
 
Wilt u precies weten wat het SLIC-proefproject inhoudt en in welke straten de straatverlichting is vernieuwd? Kijk op www.SLIC-EL.eu. Daar vindt u alle informatie.

Deel uw ervaring
We zijn benieuwd naar uw ervaring met de nieuwe verlichting. In deze tweede enquête stellen we u daar een aantal vragen over. Met uw antwoorden en opmerkingen kunnen we verder werken aan de verbetering van de straatverlichting in het buitengebied. Samen zorgen we zo voor de beste straatverlichting met het laagste energieverbruik en de minste CO2-uitstoot.

Insturen
Als u de enquête uiterlijk 22 februari invult en verzendt, kunnen we de resultaten op tijd verwerken en met u delen op de volgende informatieavond. 

Tweede informatieavond
Op 26 februari organiseren we een tweede informatieavond over het SLIC-proefproject. Dan laten we u ook weten wat de voorlopige uitkomsten van deze tweede enquête zijn en wat dat betekent voor het vervolg van het proefproject.

Doet u mee?

Vragen over de veranderingen
De straatverlichting in het buitengebied is in 26 straten en paden vernieuwd (voor de complete lijst kunt u scrollen naar vraag 14). We zijn benieuwd wat u is opgevallen na de vernieuwing.

Question Title

* 1. Welke veranderingen in de verlichting van het buitengebied zijn u opgevallen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 2. Als u gemerkt heeft dat de kleur van het licht anders is, wat vindt u daarvan?

Question Title

* 3. Als u gemerkt heeft dat de lichtsterkte anders is, wat vindt u daarvan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 4. Als u gemerkt heeft dat de breedte van de lichtstraal op de weg anders is, wat vindt u daarvan?

Vragen over het dimmen van het licht
Als onderdeel van het SLIC-project experimenteren we met de lichtsterkte. Door de straatverlichting te dimmen verbruiken we minder energie en is er minder CO2-uitstoot.

Question Title

* 5. De straatverlichting in het buitengebied wordt in de wintermaanden tussen zonsondergang en zonsopgang gedimd. Tussen 00:00 en 5:00 uur (de nachtelijke uren) wordt er extra gedimd. Is u dat opgevallen?

Question Title

* 6. Wat vindt u van de manier waarop de straatverlichting gedimd wordt?

Question Title

* 7. Als u het niet met het dimmen eens bent, kun u aangeven waarom u het er niet mee eens bent?

Question Title

* 8. Wat vindt u van de lichtsterkte van de straatverlichting tussen 20:00 en 00:00 uur (de avond) en 5:00 tot 6:30 uur (de vroege ochtend)?

Question Title

* 9. Wat vindt u van de lichtsterkte van de straatverlichting tussen 00:00 en 5:00 uur (de nachtelijke uren)?

Question Title

* 10. Van 00:00 tot 5:00 uur (de nachtelijke uren) wordt de straatverlichting extra gedimd. Vindt u dat tussen de juiste uren gebeurt?

Vragen over het gebruik van bewegingssenoren
In een aantal straten zijn niet alleen de oude lampen vervangen door nieuwe ledlichten, maar zijn ook bewegingssensoren geïnstalleerd. Als de sensoren ‘oppikken’ dat er verkeer of voetgangers zijn, gaat de straatverlichting feller branden. In sommige straten wordt dan de hele weg extra verlicht. In andere straten gaat het licht alleen feller branden op de plekken waar het verkeer of de voetgangers zijn of naartoe gaan.

Question Title

* 11. Heeft u gemerkt dat de lichtsterkte in sommige straten geregeld wordt via bewegingssensoren: meer licht als er verkeer of voetgangers zijn en minder licht als er niemand over de weg gaat? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 12. Wat vindt u van de manier waarop de lichtsterkte door de bewegingssensoren geregeld wordt?

Question Title

* 13. Kunt u aangeven waarom u het wel of niet prettig vindt dat de lichtsterkte door bewegingssensoren geregeld wordt?

Vragen over de verlichting op plekken en straten
In het SLIC-proefgebied zijn verschillende straten en paden die nu nieuwe straatverlichting hebben. Het is mogelijk dat de straatverlichting in de ene straat voldoende is, maar in de andere straat onvoldoende. Wat is uw mening?

Question Title

* 14. Zijn er plekken of straten waarvan u vindt dat de verlichting voldoende of onvoldoende is, of dat er juist te veel licht is? Als u het niet weet hoeft u niets in te vullen.

  Onvoldoende licht Voldoende licht Te veel licht
Achter de Vaart
Achtergat (fietspad)
Attelakenseweg
Bankenstraat
Belledreef
Bollendonkseweg
Boutweg
Bredaseweg (vanaf Hoge Vaarkant)
Deurnsestraat
Donkerstraat
Geerstraat
Goorstraat
Haansberg
Hanekindersstraat
Hilsebaan
Laakseweg (fietspad)
Lage Donk
Lange Burgstraat (vanaf Donkerstraat)
Liesbosweg (vanaf Lage Vaarkant)
Moerdijksepostbaan
Pleinstraat
Rioolseweg
Sprundelsebaan
Vlaanderbos
Windgat
Zeedijk
Vragen over de sociale veiligheid
De volgende twee vragen gaan over hoe prettig, comfortabel of veilig u zich voelt in het deel van het buitengebied waar nieuwe straatverlichting is gekomen. Deze vragen zijn bedoeld voor de bewoners en ondernemers in het buitengebied.

Question Title

* 15. Voor bewoners en ondernemers van het buitengebied: hoe voelt u zich als u thuis bent in de uren tussen zonsondergang en zonsopgang?

Question Title

* 16. Voor bewoners en ondernemers van het buitengebied: is uw gevoel van comfort en veiligheid door de nieuwe straatverlichting verslechterd of verbeterd?

Vragen over verkeersveiligheid
De volgende vier vragen gaan over uw gevoel van veiligheid in het verkeer in het buitengebied. Het gaat met name over de straten waar nieuwe straatverlichting is aangebracht.

Question Title

* 17. Voor alle weggebruikers in het buitengebied: hoe voelt u zich in het verkeer met de nieuwe straatverlichting in het buitengebied?

Question Title

* 18. Voor alle weggebruikers in het buitengebied: is uw gevoel van verkeersveiligheid door de nieuwe straatverlichting verslechterd of verbeterd?

Question Title

* 19. Voor alle weggebruikers in het buitengebied: Heeft u na de installatie van de nieuwe straatverlichting onveilige verkeerssituaties in het buitengebied meegemaakt? Hoeveel keer is dat voorgekomen?

Question Title

* 20. Op welke plek(ken) in het buitengebied was dat?

Question Title

* 21. Kunt u de gevaarlijke verkeerssituatie kort omschrijven?

Question Title

* 22. Denkt u dat de onveilige verkeerssituatie met de verlichting te maken heeft?

Vragen over de informatievoorziening over het SLIC- proefproject
Via onder andere de website SLIC-EL.eu, de website van de gemeente Etten-Leur, brieven aan bewoners van het buitengebied, informatieavonden en nieuwsbrieven via e-mail communiceren we over het SLIC proefproject en de ervaringen met de nieuwe straatverlichting. We zijn benieuwd wat u hiervan vindt?

Question Title

* 23. Via welke middelen heeft u informatie over het SLIC-proefproject gekregen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 24. Wat vindt u van de informatievoorziening en de communicatie over het SLIC-proefproject?

Question Title

* 25. Kunt u uw mening toelichten?

Algemene vragen
Met uw antwoorden op de onderstaande vragen helpt u ons om een beeld te krijgen hoe de verschillende meningen verdeeld zijn over de bewoners, ondernemers en weggebruikers in het buitengebied.

Question Title

* 26. Heeft u aan de eerste SLIC-enquête van september/oktober 2018 meegedaan?

Question Title

* 27. Woont u in één van de straten van het SLIC-proefgebied of heeft u daar een bedrijf (zie vraag 14 voor een overzicht van de straten)?

Question Title

* 28. Zo ja, in welke straat woont u, of heeft u een bedrijf?

Question Title

* 29. Zo nee, kunt u dan aangeven waar u woont (gemeente of wijk)?

Question Title

* 30. Wilt u geïnformeerd blijven?

Question Title

* 31. Wilt u graag dat we u via e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het project en de manier waarop u mee kunt doen. Vult u hieronder dan uw (e-mail)adres in? (niet nodig als u dit al eerder heeft aangegeven)

Dank u wel voor uw deelname!

T