Introductie

Beste docent,

Fijn dat je meewerkt aan het onderzoek naar de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma's in het vmbo. Je input is waardevol.

Deze vragenlijst is onderdeel van een langlopende meting, waarbij wij jaarlijks de mening peilen van docenten en leerlingen. Wij rapporteren hierover en brengen op basis van de resultaten advies uit aan het Ministerie van OCW. Ook als je de vragenlijst in een ander jaar al hebt ingevuld, willen wij graag weten of en hoe je mening veranderd is. We kunnen dan zien of verbeteringen nodig zijn, dan wel of voorgestelde veranderingen het gewenste effect hebben.
 
Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. Je kunt de vragenlijst invullen tot 24 juni 2019. Onderbreek je de vragenlijst tussentijds, dan kun je op hetzelfde apparaat op een later tijdstip doorgaan.  

De resultaten worden geheel anoniem verwerkt.
 
Onder de deelnemers verloten we één bol.com-bon van 50 euro en tien bol.com-bonnen van 25 euro. Aan het eind van de vragenlijst kunt u aangeven of u mee wilt doen met de verloting.
 
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van ons.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!

Liesbeth Pennewaard (l.pennewaard@slo.nl)
Bart Penning de Vries (b.penningdevries@slo.nl)
Marloes Warnar (m.warnar@slo.nl)

T