Lymfoedeem na kanker: wat is jouw ervaring?

Voor wie is deze vragenlijst?  
Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die door kanker of de behandeling daarvan lymfoedeem kregen. Lymfoedeem kan direct, maar ook later pas ontstaan. 

Wat is lymfoedeem?
Lymfoedeem is een niet normale ophoping van lymfevocht in een lichaamsdeel. De klachten zijn bijvoorbeeld: zwelling, een vermoeid of zwaar gevoel, pijn, tintelingen, beperkingen in de beweging, huidafwijkingen en verhoogde kans op infecties (ontsteking). De huidafwijkingen bestaan in het begin alleen uit een bleke verdikking en smetplekken in plooien, later kunnen wratachtige verhoorningen of zweertjes met lekkend lymfevocht ontstaan (bron: kanker.nl). 

Waarover gaat deze vragenlijst? 
Deze vragenlijst gaat over lymfoedeem na kanker. Hoe kwam je er achter dat je lymfoedeem had en in hoeverre had je er last van in het dagelijks leven? Heb je iets gedaan of geprobeerd tegen lymfoedeem? Zo ja, wat precies en hielp dat? Ook willen we graag weten of zorgverleners aandacht hadden voor lymfoedeem.

We horen graag jouw ervaring. Wil je die delen? Je hoeft je naam niet in te vullen, dus wij weten niet wie je bent (lees hier de privacyverklaring). Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten.
 
Waarom deze vragenlijst? 
In 2022 wordt de Richtlijn Lymfoedeem vernieuwd. Richtlijnen zijn adviezen voor goede diagnostiek en behandeling (zie FMS voor meer informatie). Kankerpatiëntenorganisaties denken hierover mee en de uitkomsten van deze vragenlijst helpen daarbij. Ook helpen de uitkomsten kankerpatiëntenorganisaties beter op te komen voor de belangen van mensen die te maken hebben met lymfoedeem. 

Deze vragenlijst is bedacht en ontwikkeld door kankerpatiëntenorganisaties die samenwerken binnen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
 
4% of survey complete.

T