Goeie!

Fijn dat u meedenkt over het project BûtenGewoan Berikber. BûtenGewoan Berikber is een initiatief van de Provinsje Fryslân om de bereikbaarheid van het Friese platteland te verbeteren. Hoe komen die inwoners van Midden-Fryslân straks van A naar B? Hoe kunnen we het geld wat nu besteed wordt beter besteden? En hoe kunnen we samen met de Mienskip komen tot aantoonbare verbeteringen? Om deze vragen te beantwoorden hebben we uw hulp nodig!

Door mee te doen aan deze enquete houdt u uw woonplaats én Midden-Fryslân BûtenGewoan Berikber, en dankzij uw hulp kunnen wij een breedgedragen adviesstuk opleveren aan de Provinsje Fryslân.

De vragenlijst zal zo'n 10-15 minuten in beslag nemen en wij gaan zorgvuldig met de resultaten om. 

Als u vragen hebt over de enquête, kunt u een e-mail sturen naar: hallo@dbz.frl 

Samen gaan we op zoek naar creatieve en innovatieve mobiliteitsoplossingen voor het Friese platteland!

Hartelijke groet,
Femke, Richard en Daan
DBZ Strategische Creatie

T