INTRODUCTIE

Beste ondernemer uit de binnenstad van Haarlem, 
 
Welkom en fijn dat u meedoet!  
 
De binnenstad van Haarlem heeft een grote aantrekkingskracht op inwoners, ondernemers en bezoekers die in de binnenstad verblijven. Om dat zo te houden werken de ruim 1100 ondernemers in de binnenstad samen via Stichting BIZ* Binnenstad Haarlem. 

Uw input is essentieel!
Dit jaar loopt de eerste BIZ-termijn van vijf jaar af. Wij als bestuur willen graag peilen of er voldoende draagvlak is voor een tweede BIZ-termijn van vijf jaar. Via deze enquête vragen we u om uw mening over eerste 5 jaar BIZ en uw ideeën voor de toekomst. Hoe ervaart u de samenwerking ? Wat ging goed? Wat kan beter? Uw input is van groot belang, want op basis hiervan wordt een nieuw plan ontwikkeld.

Deelname aan de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Herstemming in 2023
Dit jaar wordt u als ondernemer opnieuw uitgenodigd uw stem uit te brengen voor een volgende BIZ-termijn. Gedurende dit hele traject worden we gefaciliteerd door de gemeente Haarlem en begeleid door onafhankelijk adviesbureau Stad & Co. De komende tijd organiseren we ook een aantal bijeenkomsten om u verder te informeren en met elkaar het gesprek aan te gaan.
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Charlie Hoge via charlie@stadenco.nl. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  
 
Namens het bestuur van BIZ Binnenstad Haarlem,

Hildo Makkes van der Deijl
Justin Stuy
Andre van der Weiden
Eefje Majoor
Paul Stork

*BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone (BIZ). Meer weten over BIZ? Kijk dan op https://stadenco.nl/kennis/handboek-beter-met-biz/ 

T