Screen Reader Mode Icon

Privacyverklaring AT5-enquêtes

De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor nieuwsreportages en artikelen. De bevindingen leggen we ook voor aan experts, politici en andere betrokkenen.

Meedoen kan volledig anoniem en we gaan vertrouwelijk met je gegevens om. Zo delen wij uw gegevens niet met derden, tenzij expliciet anders staat aangegeven, en verwijderen wij uw gegevens binnen 12 weken na sluiting van de enquête.

Voor het verwerken van onderzoeksresultaten hebben wij een aantal gegevens nodig, die wij verwerken op basis van uw toestemming. U geeft deze toestemming door deel te nemen aan deze enquête.

Wij vragen u om uw postcode, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etnische achtergrond en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om de betrouwbaarheid van de enquête te waarborgen, om de onderzoeksresultaten statistisch in beeld te kunnen brengen en om uw deelname te bevestigen. Deze gegevens bewaren wij - geanonimiseerd - op een lijst zo lang u deelneemt aan het AT5-panel. Bij beëindiging van uw deelname als panellid worden persoonsgegevens weer zo snel mogelijk verwijderd. 

Uw gegevens worden alleen ingezien, verwerkt en geanonimiseerd door geautoriseerde medewerkers. Bij publicatie van de onderzoeksresultaten worden geen tot personen herleidbare gegevens gebruikt.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben over gegeven antwoorden, zou de redactie met sommige respondenten telefonisch contact willen opnemen. Als u daar belangstelling voor heeft, kunt u per onderzoek uw naam en telefoonnummer invullen. 

Wilt u meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Lees dan onze algemene privacyverklaring op at5.nl/privacyverklaring. Verder kun je ook contact met ons opnemen via panel@at5.nl.

Meer informatie over het privacybeleid van enquêteservicebedrijf SurveyMonkey leest u hier.

T