Question Title

* 1. Wat zijn uw contactgegevens?

Question Title

* 2. Organisatie-onderdeel (indien van toepassing)

Question Title

* 3. Naam contactpersoon

Question Title

* 4. Functie contactpersoon

Question Title

* 5. E-mailadres contactpersoon

Question Title

* 6. Telefoonnummer contactpersoon

Question Title

* 7. In welke sector is uw bedrijf actief?

Question Title

* 8. In welke regio is uw bedrijf gevestigd? (zie eventueel http://bit.ly/1zfA3Bl voor welke gemeenten onder welke regio vallen. Copy/paste daarvoor de URL in uw webbrowser).

Question Title

* 9. Omschrijf in het kort de aard van uw bedrijf, de activiteiten en de producten en/of diensten die u levert.

Question Title

* 10. In welke medewerkersklasse valt uw bedrijf?

Question Title

* 11. Hoeveel medewerkers in uw bedrijf komen uit één of meer van de doelgroepen?

Question Title

* 12. Uit welke doelgroepen zijn deze medewerkers afkomstig? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 13. Op basis van welk soort functie-invulling verrichten deze medewerkers hun werkzaamheden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 14. Wat is de aard van de beperking van de betreffende medewerkers? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 15. Op basis van welk soort arbeidsverhouding zijn de medewerkers uit de doelgroepen actief binnen uw bedrijf? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 16. Door wie is de werving, selectie en plaatsing van deze medewerkers in uw bedrijf verricht? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 17. Door wie worden deze medewerkers binnen uw bedrijf begeleid? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 18. Welk motief of welke motieven hebben er bij u toe geleid dat u medewerkers uit de doelgroep in uw bedrijf aangesteld heeft? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 19. Omschrijf kort wat voor u de directe aanleiding is geweest om medewerkers uit de doelgroep in uw bedrijf te laten werken.

Question Title

* 20. Geef een korte omschrijving van wat uw ervaring is met het werken met deze medewerkers (denk onder andere aan het aannameproces, reacties van collega's, reacties van klanten, geboden ondersteuning, administratieve verplichtingen).

Question Title

* 21. Welke succesfactoren hebben volgens u bijgedragen aan het tot een succes maken van de plaatsing van de medewerker(s)? Wat ging goed, wat heeft bijgedragen aan de verduurzaming van de plaatsing?

Question Title

* 22. Welke belemmerende factoren zijn volgens u te benoemen die een succesvolle plaatsing van de medewerker in de weg hebben gestaan? Wat werkte tegen, wat stond de verduurzaming van de plaatsing in de weg?

Question Title

* 23. Welke tips & tricks heeft u voor collega-werkgevers die overwegen om de stap naar inclusief werkgeverschap te zetten?

Question Title

* 24. Bent u bereid om collega-ondernemers die vragen hebben op dit thema verder te informeren? (meerdere antwoorden mogelijk)

Question Title

* 25. Staat u toe dat deze praktijkbeschrijving extern wordt gebruikt met uw contactgegevens ?

Question Title

* 26. Via welke organisatie heeft u de survey ontvangen?

Question Title

* 27. Heeft u verder nog aanvullingen of opmerkingen?

T